BEHÖVER DU HYRA LOKAL? VI HJÄLPER DIG!

Torsås Folkets Husförening är medlem i Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Vår grundläggande idé bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Styrelsen för Folkets Husföreningen har därför antagit riksorganisationens uthyrningspolicy. De allmänna hyresvillkoren lyder enligt nedan. 

 

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR
Genom undertecknandet av hyresavtal intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/ exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler. Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren. Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av Folkets Husföreningens styrelse.

PRISER

STORA SALONGEN MED SCEN

Rymmer 188 (200 personer när alla stolar är monterade) inkl platser på balkong.

Hyran är 1900:- för en heldag (8 tim)

Kväll =  1100 Kr

Halvdag = 1100 kr (4 tim)

 

LOLLYS

60 platser med kök:

Heldag = 1000kr

Kväll = 600 kr

Halvdag = 600 kr (4 tim)

 

MELLSTRÖMS

12 platser med pentry:

Heldag = 1000 kr

Kväll = 600 kr

Halvdag = 600 kr (4 tim)

 

Boka lokal via: info@folketshustorsas.se uppge namn, tel, och faktura adress med ev. ref. 

Du kan även hyra bord och stolar för hämtning
Finns: 9 bord och 45 stolar 200kr hämtas och lämnas
Porslin: 15 kr/kuvert

 

Kontaktuppgifter
tel. 0486-410 25