Film i Glasriket arrangerar varje år en filmfestival, i år körs den för 13:e året och äger rum 31/10 - 10/11.

Invigningen hålls i Skruvs Folkets Hus den 31/10. Celeber gäst är skådespelare Sven Wollter och vi får höra ett samtal med honom och moderator Camilla Carnmo.

Film i Glasriket är en manifestation som vill värna om biografens roll som kulturell mötesplats i det lokala samhället under parollerna: “Film i hela Sverige” och “Hela Sverige ska leva”.

Projektet stöds av  Emmaboda, Lessebo, Nybro, Uppvidinge och Torsås kommuner, Regionförbundet Södra Småland , Regionförbundet i Kalmar län, ABF och Leaderprojektet “Biografutveckling och digital upprustning”.

Film i Glasriket genomförs i samarbete mellan föreningen Film i Glasriket, Riksorganisationen Folkets Hus och  Parker och Reaktor Sydost.

Film i Glasrikets årliga festival firar i år 10-årsjubileum. De deltagande biograferna är Alsterbro, Alstermo, Emmaboda, Fröseke, Hovmantorp, Kosta, Lessebo, Lindås, Norrhult, Nybro, Skruv, Sävsjöström, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Åseda.

Syftet Med Film i Glasriket är att pröva nya samarbetsformer och därigenom skapa förutsättningar för ett fortsatt och utökat samarbete, mellan såväl biograferna, som biografernas lokala intressenter, exempelvis: kommun, näringsliv, föreningsliv och allmänhet. Samtidigt visas omvärlden vilken resurs som dessa biografer tillsammans utgör, vilket också kan bidra till att stärka biograferna  som mötesplatser för kultur i sina lokala samhällen.

Se Film i Glasrikets hemsida där du enkelt kan se vilka filmer som kommer att visas på de olika biograferna, filmiglasriket.se